ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
FONTSIZE
เอกสารประกอบการประชุม / อบรม
หลักสูตรแกนกลางการใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Developmental Surveillance and Promotion Manual :DSPM)

วันที่ 3 เม.ย. 2561 (จำนวนคนอ่าน 4166 คน)
แนวทางการดำเนินงานหลักสูตรแกนกลางการใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Developmental Surveillance and Promotion Manual :DSPM)
 

ดาวน์โหลดเอกสาร
1. หลักสูตรแกนกลางการใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Developmental Surveillance and Promotion Manual :DSPM)                   (คลิกที่นี่) 14/05/2561
2. ทะเบียนรายชื่อครู ก DSPM (คลิกที่นี่) 14/05/2561
3. ทะเบียนรายชื่อแพทย์DBP (คลิกที่นี่) 14/05/2561
4. โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้คู่มือ DSPM (คลิกที่นี่) 14/05/2561
5. แบบประเมินDSPMขยายอายุ5-6 ปีและวิธีทำอุปกรณ์ (คลิกที่นี่) 14/05/2561

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุรีพร เกียรวงศ์ครู โทร 02 590 4405
 
 
รู้จักสถาบันฯ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารสถาบันฯ | CIO กรมอนามัย | โครงสร้างหน่วยงาน | หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย | ภารกิจ / หน้าที่รับผิดชอบ
 
บริการประชาชน : บริการความรู้| บริการศูนย์พัฒนาเด็ก | บริการ Training center | อนามัยมีเดีย | บริการรับเรื่องร้องเรียน | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
 
ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อสถาบันฯ : 511 ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ (ศูนย์วัลลภ ไทยเหนือ) 0-2590-4405,4579 (สถานอนามัยเด็กกลาง) 0-2591-8104
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of PublicHealth นโยบายเว็บไซต์
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ