ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> เอกสารประกอบการประชุม / อบรม

เอกสารประกอบการประชุม / อบรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนการดำเนินงานด้านพัฒนาการเด็กและการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในพื้นที่ ปี 2562 วันที่ 25 - 26 มีนาคม 2562 ณ รอยัล ฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครนายก
อ่าน 221 ครั้ง
หลักสูตรการส่งเสริมและพัฒนาเด็กอ่อน อายุ 0 - 2 ปี
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Developmental Surveillance and Promotion Manual :DSPM) ขยายอายุ 5 - 6 ปี
อ่าน 12440 ครั้ง
หลักสูตรแกนกลางการใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Developmental Surveillance and Promotion Manual :DSPM)
อ่าน 4296 ครั้ง
การประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้หลักสูตรแกนกลางคู่มือมือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) สำหรับบุคลากรหน่วยบริการสุขภาพ (ครู ก) วันที่ 26-27 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น จังหวัดกรุงเทพมหานคร
อ่าน 1293 ครั้ง
เอกสารตรวจเยี่ยมเสริมพลังสำนักส่งเสริมสุขภาพและสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ วันที่ 31 มกราคม 2561 ณ.สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
อ่าน 391 ครั้ง
โครงการครอบครัวคุณภาพ
อ่าน 477 ครั้ง
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ วันที่ 10 - 11 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี
อ่าน 337 ครั้ง
การสุ่มสำรวจคัดกรองพัฒนาการเด็กไทย 4 ช่วงวัย (9, 18, 30, 42 เดือน)
อ่าน 1047 ครั้ง
ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการเฝ้าระวัง คัดกรองการสุ่มสำรวจพัฒนาการเด็กปี 2560 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการเฝ้าระวัง คัดกรองการสุ่มสำรวจพัฒนาการเด็กปี 2560
อ่าน 673 ครั้ง
การจัดทำแนวทางเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการสร้างเด็กไทยคุณภาพ (SMART KIDs) ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 9 มิถุนายน 2560
อ่าน 1113 ครั้ง
โครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ วันที่ 24 - 26 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
อ่าน 676 ครั้ง
คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Developmental Surveillance and Promotion Manual :DSPM)
ดาวน์โหลด 337 ครั้ง
หลักสูตรส่งเสริมและพัฒนาเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี วันที่24-28มกราคม2560และวันที่7-11กุมภาพันธ์2560
ดาวน์โหลด 108 ครั้ง
ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาการเด็กไทย ปี 2560“พัฒนาทักษะผู้ประเมินพัฒนาการเด็กด้วยเครื่องมือ DSPM”วันที่ 14 ธันวาคม 2559
ดาวน์โหลด 100 ครั้ง
การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตรส่งเสริมและพัฒนาเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี ในวันที่ 13 ธันวาคม 2559
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
การประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปการดำเนินงานเพิ่มทักษะผู้ปฏิบัติงานตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 วันที่ 18 สิงหาคม 2559
อ่าน 403 ครั้ง
ตราสัญลักษณ์ สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
ดาวน์โหลด 293 ครั้ง

หน้า : [1]
รู้จักสถาบันฯ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารสถาบันฯ | CIO กรมอนามัย | โครงสร้างหน่วยงาน | หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย | ภารกิจ / หน้าที่รับผิดชอบ
 
บริการประชาชน : บริการความรู้| บริการศูนย์พัฒนาเด็ก | บริการ Training center | อนามัยมีเดีย | บริการรับเรื่องร้องเรียน | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
 
ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อสถาบันฯ : 511 ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ (ศูนย์วัลลภ ไทยเหนือ) 0-2590-4405,4579 (สถานอนามัยเด็กกลาง) 0-2591-8104
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of PublicHealth นโยบายเว็บไซต์
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ