ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
สถานการณ์พัฒนาการเด็กปฐมวัยไทยที่อายุ 9,18,30,42 เดือนปี พ.ศ. 2560 ด้วยคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) โดยนายแพทย์ธีรชัย บุญยะลีพรรณ (19 เม.ย. 2562)
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ขอเชิญพ่อแม่และเด็กปฐมวัยที่มีอายุ 2-3 ปี หรือผู้ปกครองที่มีบุตรหลานเป็นศิษย์เก่าของศูนย์เด็กเล็กวัลลภไทยเหนือ หรือบุคคลภายนอก เข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ ประจำเดือน เมษายน 2562 ครั้งที่ 4 วันที่ 30 เมษายน 2562 (18 เม.ย. 2562)
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ขอเชิญพ่อแม่และเด็กปฐมวัยที่มีอายุ 2-3 ปี หรือผู้ปกครองที่มีบุตรหลานเป็นศิษย์เก่าของสถานอนามัยเด้กกลาง หรือบุคคลภายนอก เข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ ประจำเดือน เมษายน 2562 ครั้งที่ 4 วันที่ 25 เมษายน 2562 (18 เม.ย. 2562)
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนการดำเนินงานด้านพัฒนาการเด็กและการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในพื้นที่ ปี 2562 วันที่ 25 - 26 มีนาคม 2562 ณ รอยัล ฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครนายก (26 มี.ค. 2562)
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
เปิดรับสมัครเด็กปฐมวัย เพื่อเข้ารับบริการในศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ (ศูนย์เด็กเล็กวัลลภ ไทยเหนือ) ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 1 - 16 เมษายน 2562 (7 มี.ค. 2562)
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
แนวทางการรับสมัครเด็กปฐมวัยรายใหม่ สถานอนามัยเด็กกลาง สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ โดยไม่ต้องสำเนาเอกสาร (28 ก.พ. 2562)
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
การวิเคราะห์สถานการณ์พัฒนาการเด็ก ย้อนหลัง 3 ปี (28 ก.พ. 2562)
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
รายงานผลการดำเนินงานด้านพัฒนาการเด็กปฐมวัยไทย (16 ก.พ. 2562)
อ่าน 92 ครั้ง
แนวทางการปฏิบัติตัวในสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 สำหรับเด็กเล็ก (12 ก.พ. 2562)
อ่าน 220 ครั้ง
เปิดรับสมัครเด็กปฐมวัย ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 กุมภาพันธ์ 2562 (23 ม.ค. 2562)
ดาวน์โหลด 63 ครั้ง
ประชุมเชิงปฏิบัติงานการสร้างเสริมประสบการณ์เรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการที่สมวัย วันที่ 11 มกราคม 2562 (11 ม.ค. 2562)
อ่าน 77 ครั้ง
ประชุมโครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research) สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ปี 2562 (ครั้งที่2) (21 ธ.ค. 2561)
อ่าน 71 ครั้ง
ประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนการดำเนินงานสำรวจสถานการณ์ความรอบรู้ในการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย วันที่ 18 - 19 ธันวาคม 2561 (18 ธ.ค. 2561)
อ่าน 67 ครั้ง
กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหารและบุคลากรในการต่อต้านการทุจริต ในวันที่ 11 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมทีปังกรณการุณยมิตร ชั้น 2 สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ (11 ธ.ค. 2561)
อ่าน 56 ครั้ง
เรียนเชิญครูปฐมวัย นักวิชาการ ผู้ทำงานเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะบุคลากรของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในการจัดกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่่ ตามหลักการพัฒนาสมอง BBL ในวันที่ 6-7 ธันวาคม 2561 ณ อาคารทีปังกรการุณยมิ (5 พ.ย. 2561)
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ผู้บริหารกรมอนามัยตรวจเยี่ยมสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ (11 ต.ค. 2561)
อ่าน 179 ครั้ง
โปสเตอร์การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (14 ก.ย. 2561)
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ทักษะการสื่อสาร: การแจ้งผลการประเมินพัฒนาการของลูกให้แก่พ่อแม่ ผู้ปกครอง (14 ก.ย. 2561)
ดาวน์โหลด 95 ครั้ง
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 (14 ก.ย. 2561)
เผยแพร่ผลงานวิชาการเรื่องการพัฒนาเครื่องมือในการส่งเสริมสุขภาพ เฝ้าระวังป้องกันและพัฒนาอนามัยเด็ก ปีงบประมาณ 2559 (31 ส.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 539 ครั้ง

หน้า : [1] 2 3 ถัดไป>>
รู้จักสถาบันฯ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารสถาบันฯ | CIO กรมอนามัย | โครงสร้างหน่วยงาน | หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย | ภารกิจ / หน้าที่รับผิดชอบ
 
บริการประชาชน : บริการความรู้| บริการศูนย์พัฒนาเด็ก | บริการ Training center | อนามัยมีเดีย | บริการรับเรื่องร้องเรียน | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
 
ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อสถาบันฯ : 511 ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ (ศูนย์วัลลภ ไทยเหนือ) 0-2590-4405,4579 (สถานอนามัยเด็กกลาง) 0-2591-8104
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of PublicHealth นโยบายเว็บไซต์
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ