ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> รับสมัครงาน
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดรับสมัครงาน ข่าว/บทความทั้งหมด

รับสมัครงาน

บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกการจ้างเหมาบริการตำแหน่งผู้ช่วยผู้เลี้ยงดูเด็กและกิจกรรมตำแหน่งผู้ช่วยพี่เลี้ยงเด็ก (29 มี.ค. 2562)
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
รับสมัครงาน จ้างเหมาบริการ (2 - 18 มกราคม 2562) (3 ม.ค. 2562)
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ประกาศรับสมัครงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเลขานุการ ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2561 - 27 เมษายน 2561 (18 เม.ย. 2561)
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง

หน้า : [1]
รู้จักสถาบันฯ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารสถาบันฯ | CIO กรมอนามัย | โครงสร้างหน่วยงาน | หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย | ภารกิจ / หน้าที่รับผิดชอบ
 
บริการประชาชน : บริการความรู้| บริการศูนย์พัฒนาเด็ก | บริการ Training center | อนามัยมีเดีย | บริการรับเรื่องร้องเรียน | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
 
ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อสถาบันฯ : 511 ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ (ศูนย์วัลลภ ไทยเหนือ) 0-2590-4405,4579 (สถานอนามัยเด็กกลาง) 0-2591-8104
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of PublicHealth นโยบายเว็บไซต์
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ