คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2562

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

9. ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

รอบ 5 เดือนหลัง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 5 รายการ
2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้เงินงบประมาณ ปี 2562.pdf
ขนาดไฟล์ 0.91 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.1 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2563
1.2 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
1.3 รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
1.4 แผนปฏิบัติการ
4. รายงานการติดตามผ่านระบบ DOC