คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | กลุมบริหารยุทธศาสตร์

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

นายสุทิน ปุณฑริกภักดิ์

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
การประเมินผลโครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to research) สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2561.pdf
ขนาดไฟล์ 1.00 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์Strategic Performance Based Budgeting (SPBB).pdf
ขนาดไฟล์ 6.26 MB
ดาวน์โหลด 105 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

นางสาวกัญจนา กันทะศร

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
การพัฒนาเครื่องมือในการส่งเสริมสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกันและพัฒนาอนามัยเด็ก ปีงบประมาณ 2559
ขนาดไฟล์ 0.64 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การศึกษาความคิดเห็นของผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและครูผู้ดูแลเด็ก ต่อการใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Development Surveillance and Promotion Manual : DSPM)
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการดำเนินงานการสุ่มสำรวจคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัยไทยด้วยคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย Developmental Surveillance and Promotion Manual (DSPM) ปี พ.ศ. 2560
ขนาดไฟล์ 3.15 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

น.ส.พิชชานันท์ ทองหล่อ/ ข้อมูลเด็ก 0- 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย ปี 2562

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 8 รายการ
ข้อมูลพัฒนาการเด็ก 0 - 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย และ Proxy ปี 2562 ณ วันที่ 20 เม.ย. 62.pdf
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อมูลพัฒนาการเด็ก 0 - 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย และ Proxy ปี 2562 ณ วันที่ 20 มิ.ย. 62.pdf
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อมูลพัฒนาการเด็ก 0 - 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย และ Proxy ปี 2562 ณ วันที่ 22 มี.ค. 62.pdf
ขนาดไฟล์ 0.35 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อมูลพัฒนาการเด็ก 0 - 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย และ Proxy ปี 2562 ณ วันที่ 28 ม.ค. 62.pdf
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อมูลพัฒนาการเด็ก 0 - 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย และ Proxy ปี 2562 ณ วันที่ 23 ก.ค. 62.pdf
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อมูลพัฒนาการเด็ก 0 - 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย และ Proxy ปี 2562 ณ วันที่ 18 ก.พ. 62.pdf
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อมูลพัฒนาการเด็ก 0 - 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย และ Proxy ปี 2562 ณ วันที่ 31 พ.ค. 62.pdf
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อมูลพัฒนาการเด็ก 0 - 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย และ Proxy ปี 2562 ณ วันที่ 17 ธ.ค. 61.pdf
ขนาดไฟล์ 0.83 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

น.ส.พิชชานันท์ ทองหล่อ/ ข้อมูลเด็ก 0- 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย ปี 2561

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานข้อมูลพัฒนาการเด็ก 0 - 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย และ Proxy ปี 2561.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

น.ส.พิชชานันท์ ทองหล่อ/ ตารางการคำนวณข้อมูลพัฒนาการเด็ก แฟ้มspecialpp

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 14 รายการ
ตารางการคำนวณข้อมูลพัฒนาการเด็ก แฟ้มspecialpp ในระบบ HDC กระทรวงสาธารณสุข เขต 1.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตารางการคำนวณข้อมูลพัฒนาการเด็ก แฟ้มspecialpp ในระบบ HDC กระทรวงสาธารณสุข เขต 2.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตารางการคำนวณข้อมูลพัฒนาการเด็ก แฟ้มspecialpp ในระบบ HDC กระทรวงสาธารณสุข เขต 3.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตารางการคำนวณข้อมูลพัฒนาการเด็ก แฟ้มspecialpp ในระบบ HDC กระทรวงสาธารณสุข เขต 4.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตารางการคำนวณข้อมูลพัฒนาการเด็ก แฟ้มspecialpp ในระบบ HDC กระทรวงสาธารณสุข เขต 5.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตารางการคำนวณข้อมูลพัฒนาการเด็ก แฟ้มspecialpp ในระบบ HDC กระทรวงสาธารณสุข เขต 6.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตารางการคำนวณข้อมูลพัฒนาการเด็ก แฟ้มspecialpp ในระบบ HDC กระทรวงสาธารณสุข เขต 7.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตารางการคำนวณข้อมูลพัฒนาการเด็ก แฟ้มspecialpp ในระบบ HDC กระทรวงสาธารณสุข เขต 8.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตารางการคำนวณข้อมูลพัฒนาการเด็ก แฟ้มspecialpp ในระบบ HDC กระทรวงสาธารณสุข เขต 9.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตารางการคำนวณข้อมูลพัฒนาการเด็ก แฟ้มspecialpp ในระบบ HDC กระทรวงสาธารณสุข เขต 10.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตารางการคำนวณข้อมูลพัฒนาการเด็ก แฟ้มspecialpp ในระบบ HDC กระทรวงสาธารณสุข เขต 11.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตารางการคำนวณข้อมูลพัฒนาการเด็ก แฟ้มspecialpp ในระบบ HDC กระทรวงสาธารณสุข เขต 12.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวอย่างการนำเสนอ 12 เขต
ขนาดไฟล์ 1.50 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วิธีดึงข้อมูลพัฒนาการเด็กจากแฟ้ม specialpp ในระบบ HDC.pdf
ขนาดไฟล์ 0.63 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

น.ส.พิชชานันท์ ทองหล่อ/ แนวทางการดึงข้อมูลพัฒนาการเด็กจาก ฐานข้อมูล HDC ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แนวทางการดึงข้อมูลพัฒนาการเด็กจาก ฐานข้อมูล HDC ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข.pdf
ขนาดไฟล์ 0.63 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

น.ส.พิชชานันท์ ทองหล่อ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 7 รายการ
ขั้นตอนการดึงข้อมูลพัฒนาการเด็ก แฟ้มspecialpp ในระบบ Health Data Center.pdf
ขนาดไฟล์ 0.63 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Flow chart การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี (กพร.).pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Flow chart การเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซส์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Flow chart การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี.pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ความผูกพันในองค์กรของคนทำงานในสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จัดทำฐานข้อมูลรวมรวมผลงานวิชาการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.54 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปโครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to research) สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.50 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

นางสาวกัลยา สุนทรา

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
คู่มือการปฏิบัติงาน การอัพโหลดงานขึ้นเว็บไซต์สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.56 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การพัฒนาคู่มือการใช้งาน Cisco Webex Meeting.pdf
ขนาดไฟล์ 0.38 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนภาพขั้นตอนการขอส่งงานขึ้นเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย