คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | 04. หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
สรุปแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการจัดกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่เรื่อง ธรรมะสร้างสมาธิสำหรับเด็กปฐมวัย ก้าวย่างสร้างสมาธิ สถานอนามัยเด็กกลาง (สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ) วัน พฤหัสบดี ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการจัดกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ เรื่อง “กิจกรรมที่ 3 “ทักษะชีวิตสำหรับเด็กปฐมวัย ทักษะชีวิตคุณคิดว่าสำคัญกับลูกอย่างไร
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปความพึงพอใจการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแล และส่งเสริมพัฒนาการเด็กในกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ เรื่อง สนุกกับลูกด้วยภาษาอังกฤษ Learning by Speaking with parent ณ ลานกิจกรรมศูนย์เด็ก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการจัดกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ หัวข้อ เรื่อง ปราบพฤติกรรมเจ้าวายร้าย สลายด้วยพฤติกรรมเชิงบวก
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจผู้ปกครองที่บุตรหลานมาใช้บริการปีการศึกษา 2563 สถานอนามัยเด็กกลางสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.51 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย