คุณกำลังมองหาอะไร?

 

 

ควบคุมภายใน ปี 2564

 

แนวทางบริหารความเสี่ยง

* การบริหารความเสี่ยงโครงการสำคัญตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564