คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2565

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ประกาศเจตนารมณ์สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรม และความโปร่งใส (ITA)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
3.ประกาศเจตนารมณ์สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่.pdf
ขนาดไฟล์ 2.00 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบแจ้งชื่อผลงานการดำเนินงานหน่วยงานคุณธรรม สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรม และความโปร่งใส (ITA)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
2.แบบแจ้งชื่อผลงานการดำเนินงานหน่วยงานคุณ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.50 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศนโยบายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรม และความโปร่งใส (ITA)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
1.ประกาศนโยบายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค.pdf
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ภาพข่าวกิจกรรมร่วมบริจาคปฏิทินเก่าให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย

2.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรม และความโปร่งใส (ITA)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
2.ร่วมบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ภาพข่าวกิจกรรมเข้าร่วมพิธีทำบุญ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในกิจกรรม “ขาล” รับสิ่งดี สวัสดีปีใหม่ 2565

2.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรม และความโปร่งใส (ITA)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
1.กิจกรรมปีใหม่ 2565 กรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.40 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565

2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายใน และแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานผลผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 3.52 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การกำหนดคุณธรรมเป้าหมายจากปัญหาที่อยากแก้ และความดีที่อยากทำ

2.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรม และความโปร่งใส (ITA)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
2.การกำหนดคุณธรรมเป้าหมายจากปัญหาที่อยากแ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.01 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำหน่วยงาน ครั้งที่ 2

2.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรม และความโปร่งใส (ITA)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
1.รายงานการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำห.pdf
ขนาดไฟล์ 1.54 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การตรวจประเมินเกณฑ์ 5ส และเกณฑ์ Healthy Workplace Happy for Life

2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสถานที่ทำงาน น่าอยู่ น่าทำงาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้าง คุณภาพชีวิต
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
2.ตรวจ 5ส.pdf
ขนาดไฟล์ 0.40 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศวัฒนธรรมองค์กร และนโยบายการส่งเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อมและความสมดุลในชีวิตการทำงาน

2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสถานที่ทำงาน น่าอยู่ น่าทำงาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้าง คุณภาพชีวิต
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
1.ประกาศวัฒนธรรมองค์กรและนโยบาย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.46 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ภาพข่าวกิจกรรมการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานยุคใหม่เพื่อองค์กรโปร่งใส

2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายใน และแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
4.การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภาย.jpg
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยืมเงินราชการ การส่งใช้ใบสำคัญเงินยืมราชการ

2.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรม และความโปร่งใส (ITA)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
3.หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยืมเงินรายการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.56 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย