คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | PMQA สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

สรุปข้อเสนอแนะจากการประชุมอบรมพัฒนาศักยภาพการใช้คู่มือ DSPM พยาบาลที่ให้บริการ ดูแลมารดาหลังคลอด

PMQA สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
1. สรุปข้อเสนอแนะจากการประชุมอบรมพัฒนาศัก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 629 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

PMQA สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

PMQA สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
สรุปแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการจัดกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่เรื่อง “ ธรรมะสร้างสมาธิสำหรับเด็กปฐมวัย ก้าวย่างสร้างสมาธิ” สถานอนามัยเด็กกลาง (สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ) วัน .pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 100 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการจัดกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ เรื่อง “กิจกรรมที่ 3 “ทักษะชีวิตสำหรับเด็กปฐมวัย ทักษะชีวิตคุณคิดว่าสำคัญกับลูกอย่างไร”จัดโดย ศูนย์เด็กเล็กวัลลภ ไทยเหนือ (.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 85 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปความพึงพอใจการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแล และส่งเสริมพัฒนาการเด็กในกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ เรื่อง สนุกกับลูกด้วยภาษาอังกฤษ Learning by Speaking with parent วัน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการจัดกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ หัวข้อ เรื่อง “ปราบพฤติกรรมเจ้าวายร้าย สลายด้วยพฤติกรรมเชิงบวก” สถานอนามัยเด็กกลาง (สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ) .pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 76 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจผู้ปกครองที่บุตรหลานมาใช้บริการปีการศึกษา 2563 สถานอนามัยเด็กกลางสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.51 MB
ดาวน์โหลด 97 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

วิสัยทัศน์หน่วยงาน

หมวด 1 การนำองค์กร
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
วิสัยทัศน์หน่วยงาน_.zip
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 62 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ/รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2563

หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
รายงานผลการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2563 เดือน สิงหาคม.pdf
ขนาดไฟล์ 2.32 MB
ดาวน์โหลด 80 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2563 เดือน มิถุนายน 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2563 เดือน เมษายน-พฤษภาคม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.46 MB
ดาวน์โหลด 116 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563.pdf
ขนาดไฟล์ 2.12 MB
ดาวน์โหลด 115 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ/รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
รายงานผลการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ.2563 เดือนสิงหาคม 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 2.32 MB
ดาวน์โหลด 77 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ.2563 เดือนกรกฎาคม 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.46 MB
ดาวน์โหลด 82 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ.2563 เดือนมีนาคม 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 80 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ.2563 เดือนกุมภาพันธ์ 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.49 MB
ดาวน์โหลด 93 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ.2563 เดือนมกราคม 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.49 MB
ดาวน์โหลด 73 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ/รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563(2).pdf
ขนาดไฟล์ 14.02 MB
ดาวน์โหลด 155 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 3.72 MB
ดาวน์โหลด 90 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือนพฤษภาคม และเดือนมิถุนายน 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.92 MB
ดาวน์โหลด 84 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุนเหลือจ่าย) รอบสุดท้าย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.46 MB
ดาวน์โหลด 69 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ/แผนปฏิบัติการ

หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
ขั้นตอนการบริหารและขับเคลื่อนงาน ปี 2563 สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ (ฉบับปรับปรุง).pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 105 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปรับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือนหลัง (รอบที่ 2).pdf
ขนาดไฟล์ 3.31 MB
ดาวน์โหลด 116 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือนหลัง (รอบที่ 2).pdf
ขนาดไฟล์ 6.60 MB
ดาวน์โหลด 81 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ขั้นตอนการบริหารและขับเคลื่อนงาน ปี 2563 สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 83 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563.pdf
ขนาดไฟล์ 4.21 MB
ดาวน์โหลด 92 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
สรุปแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการจัดกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่เรื่อง ธรรมะสร้างสมาธิสำหรับเด็กปฐมวัย ก้าวย่างสร้างสมาธิ สถานอนามัยเด็กกลาง (สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ) วัน พฤหัสบดี ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 91 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการจัดกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ เรื่อง “กิจกรรมที่ 3 “ทักษะชีวิตสำหรับเด็กปฐมวัย ทักษะชีวิตคุณคิดว่าสำคัญกับลูกอย่างไร
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 105 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปความพึงพอใจการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแล และส่งเสริมพัฒนาการเด็กในกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ เรื่อง สนุกกับลูกด้วยภาษาอังกฤษ Learning by Speaking with parent ณ ลานกิจกรรมศูนย์เด็ก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 123 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการจัดกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ หัวข้อ เรื่อง ปราบพฤติกรรมเจ้าวายร้าย สลายด้วยพฤติกรรมเชิงบวก
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 122 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจผู้ปกครองที่บุตรหลานมาใช้บริการปีการศึกษา 2563 สถานอนามัยเด็กกลางสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.51 MB
ดาวน์โหลด 70 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2563 /1. นโยบายสำคัญเร่งด่วน ยุทธศาสตร์ ภารกิจหลักกรมอนามัย (5 ตัวชี้วัด)/1.2 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุที่กำหนดมีพัฒนาการสมวัย/1) รายการข้อมูลที่นำมาใช้/1. รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดด้านพัฒนานาการเด็กจากระบบ HDC ย้อนหลัง 3 ปี (2560-2562)

หมวด 4 การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
ข้อมูลพัฒนาการเด็กไทย 4 ช่วงอายุ (9 18 30 42 เดือน) ปี 2562 จำแนกรายเขต (ณ 20 ก.ย.62) รายจังหวัด (ณ 20 ก.ย.62).pdf
ขนาดไฟล์ 1.05 MB
ดาวน์โหลด 89 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อมูลพัฒนาการเด็กไทย 4 ช่วงอายุ (9 18 30 42 เดือน) ปี 2560.pdf
ขนาดไฟล์ 1.05 MB
ดาวน์โหลด 95 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อมูลพัฒนาการเด็กไทย 4 ช่วงอายุ (9 18 30 42 เดือน) ปี 2560.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อมูลพัฒนาการเด็กไทย 4 ช่วงอายุ (9 18 30 42 เดือน) ปี 2559.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2563 /1. นโยบายสำคัญเร่งด่วน ยุทธศาสตร์ ภารกิจหลักกรมอนามัย (5 ตัวชี้วัด)/1.2 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุที่กำหนดมีพัฒนาการสมวัย/1) รายการข้อมูลที่นำมาใช้/2. ข้อมูลการตรวจราชการปี 2562

หมวด 4 การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
ข้อมูลพัฒนาการเด็กไทย 4 ช่วงอายุ (9 18 30 42 เดือน) ปี 2562 จำแนกรายเขต (ณ 20 ก.ย.62) รายจังหวัด (ณ 20 ก.ย.62).pdf
ขนาดไฟล์ 1.05 MB
ดาวน์โหลด 66 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อมูลพัฒนาการเด็กไทย 4 ช่วงอายุ (9 18 30 42 เดือน) ปี 2560.pdf
ขนาดไฟล์ 1.05 MB
ดาวน์โหลด 92 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อมูลพัฒนาการเด็กไทย 4 ช่วงอายุ (9 18 30 42 เดือน) ปี 2560.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 66 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อมูลพัฒนาการเด็กไทย 4 ช่วงอายุ (9 18 30 42 เดือน) ปี 2559.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2563 /1. นโยบายสำคัญเร่งด่วน ยุทธศาสตร์ ภารกิจหลักกรมอนามัย (5 ตัวชี้วัด)/1.2 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุที่กำหนดมีพัฒนาการสมวัย/1) รายการข้อมูลที่นำมาใช้/5.รายงานผลพัฒนาการเด็กปฐมวัยในสถานการณ์ COVID-19

หมวด 4 การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
5. รายงานผลพัฒนาการเด็กปฐมวัยในสถานการณ์ COVID-19.pdf
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด 110 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2563 /1. นโยบายสำคัญเร่งด่วน ยุทธศาสตร์ ภารกิจหลักกรมอนามัย (5 ตัวชี้วัด)/1.2 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุที่กำหนดมีพัฒนาการสมวัย/2) ความรู้ที่นำมาใช้

หมวด 4 การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
One Page การประชุม.zip
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุม VDO Conference ติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 75 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปรายงานการประชุม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 135 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสิ่งแวดล้อม โดย นายแพทย์ธีรชัย บุญยะลีพรรณ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.45 MB
ดาวน์โหลด 169 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำแนะนำการป้องกันตนเองและการปฏิบัติด้่านสุขอนามัยในศูนย์เด็กเล็กในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19).pdf
ขนาดไฟล์ 1.22 MB
ดาวน์โหลด 85 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. สรุปรายงานการประชุม การพัฒนาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์มาตรฐาน สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ วันที่ 8 มกราคม 2563 ระหว่างเวลา 13.300-15.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาต.pdf
ขนาดไฟล์ 1.03 MB
ดาวน์โหลด 74 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย