คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | แผนงาน โครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปี

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัยไทยสู่ความเป็นพลเมืองคุณภาพ แบบบูรณาการไร้รอยต่อ 6 กระทรวง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
โครงการ MOU 67.pdf
ขนาดไฟล์ 2.18 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

โครงการพัฒนาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ด้านสุขภาพ (4D) ปีงบประมาณ 2567

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
โครงการ 4D 67.pdf
ขนาดไฟล์ 1.06 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คำสั้ง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 63 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมอนามัย (งบดำเนินงาน) สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
1.แผนปฏิบัติการ สพด. ปี65.pdf
ขนาดไฟล์ 1.98 MB
ดาวน์โหลด 180 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติการ

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ