คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | แผนงาน โครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปี

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คำสั้ง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมอนามัย (งบดำเนินงาน) สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
1.แผนปฏิบัติการ สพด. ปี65.pdf
ขนาดไฟล์ 1.98 MB
ดาวน์โหลด 161 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติการ

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ