คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ระบบควบคุมภายใน ปี 2566

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

รายงานการควบคุมภายในสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2566

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานการควบคุมภายในสถาบันพัฒนาอนามัยเด.pdf
ขนาดไฟล์ 3.44 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายใน ปี 2566

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานการประชุมคกกควบคุมภายในครั้งที่1.pdf
ขนาดไฟล์ 0.64 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบประเมินความเพียงพอเหมาะสมของการควบคุมภายใน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบประเมินความเพียงพอเหมาะสม.pdf
ขนาดไฟล์ 3.69 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ภาคผนวก ข แบบสอบถามการควบคุมภายใน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ภาคผนวก ข.pdf
ขนาดไฟล์ 7.13 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ภาคผนวก ก แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ภาคผนวก ก.pdf
ขนาดไฟล์ 3.54 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ปี 2566

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ตารางวิเคราห์ความเสี่ยง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.67 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.66 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบ ปค.5 ส่วนงานย่อย

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบ ปค.5 ส่วนงานย่อย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.67 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบ ปค.4 ส่วนงานย่อย

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบ ปค.4 ส่วนงานย่อย.pdf
ขนาดไฟล์ 1.38 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการดำเนินงานการควบคุมภายในสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานผลการดำเนินงานการควบคุมภายในสถาบั.pdf
ขนาดไฟล์ 17.95 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คำสั่งคณะกรรมการประเมินผลระบบควบคุมภายในสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ปี 2566

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คำส้งที่53.pdf
ขนาดไฟล์ 0.73 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย