คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้าง

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
TEST1.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (06-10-2563).pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 79 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การจัดซื้อจัดจ้าง

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 29 รายการ
สรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 1.18 MB
ดาวน์โหลด 113 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท.pdf
ขนาดไฟล์ 11.30 MB
ดาวน์โหลด 180 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 13.13 MB
ดาวน์โหลด 152 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 3 รายการ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.15 MB
ดาวน์โหลด 114 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือนกุมภาพันธ์, มีนาคม, เมษายน 2563
ขนาดไฟล์ 2.84 MB
ดาวน์โหลด 119 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 24 รายการ (18 ส.ค. 2563).pdf
ขนาดไฟล์ 1.69 MB
ดาวน์โหลด 119 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค (อาหารสด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 พ.ย. 2562).pdf
ขนาดไฟล์ 0.73 MB
ดาวน์โหลด 87 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 (9 มี.ค. 2563).pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 76 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ลงนามในประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง (27 ม.ค. 2563).pdf
ขนาดไฟล์ 3.71 MB
ดาวน์โหลด 98 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (แบบไม่รวมกระดาษ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 พ.ย. 2562).pdf
ขนาดไฟล์ 0.73 MB
ดาวน์โหลด 100 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายบอกทาง (20 ส.ค. 2562).pdf
ขนาดไฟล์ 0.48 MB
ดาวน์โหลด 76 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มจัดซื้อจัดจ้าง (1 พ.ย. 2562).xls
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 69 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อวีดีโอ (20 ส.ค. 2562).pdf
ขนาดไฟล์ 0.50 MB
ดาวน์โหลด 87 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมขูดสี (20 ส.ค. 2562).pdf
ขนาดไฟล์ 0.67 MB
ดาวน์โหลด 77 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์ (20 ส.ค. 2562).pdf
ขนาดไฟล์ 0.47 MB
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตำแหน่งต่างๆ (19 พ.ย. 2562).pdf
ขนาดไฟล์ 12.51 MB
ดาวน์โหลด 239 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือนตุลาคม เดือนพฤศจิกายน เดือนธันวาคม 2561 ตามมาตรา 9(8) (27 ม.ค. 2563).pdf
ขนาดไฟล์ 6.04 MB
ดาวน์โหลด 142 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 มี.ค. 2563).pdf
ขนาดไฟล์ 12.37 MB
ดาวน์โหลด 210 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง (15 เม.ย. 2563).pdf
ขนาดไฟล์ 0.66 MB
ดาวน์โหลด 107 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในรายการต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 มิ.ย. 2563).pdf
ขนาดไฟล์ 1.65 MB
ดาวน์โหลด 163 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษารถยนต์ (20 ส.ค. 2562).pdf
ขนาดไฟล์ 0.45 MB
ดาวน์โหลด 86 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเก็บข้อมูล (20 ส.ค. 2562).pdf
ขนาดไฟล์ 0.43 MB
ดาวน์โหลด 71 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กิจกรรมคุณเคยกับน้ำ (20 ส.ค. 2562).pdf
ขนาดไฟล์ 0.72 MB
ดาวน์โหลด 81 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศราชชื่อผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 2 (15 ส.ค. 2562).pdf
ขนาดไฟล์ 3.83 MB
ดาวน์โหลด 87 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค(อาหารสด) (20 มิ.ย. 2562).pdf
ขนาดไฟล์ 8.25 MB
ดาวน์โหลด 112 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุคอมพิวเตอร์ (20 มิ.ย. 2562).pdf
ขนาดไฟล์ 8.25 MB
ดาวน์โหลด 83 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์และอุปกรณ์ (20 มิ.ย. 2562).pdf
ขนาดไฟล์ 8.25 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องเล่นสนาม (20 มิ.ย. 2562).pdf
ขนาดไฟล์ 8.25 MB
ดาวน์โหลด 72 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างรายการ ติดตั้งกล้องวงจรปิด งบประมาณ 820000 บาท (9 ต.ค. 2561).pdf
ขนาดไฟล์ 0.48 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย