คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | กิจกรรมขับเคลื่อนหน่วยงานคุณธรรม

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

กิจกรรมยกย่องเชิดชูกลุ่มงานต้นแบบ (ด้านการจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาด)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
11.กิจกรรมยกย่องเชิดชูกลุ่มงานต้นแบบ ด้านก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.42 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กิจกรรมยกย่องเชิดชูบุคคลต้นแบบ (ด้านการตรงต่อเวลา)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
10.กิจกรรมยกย่องเชิดชูบุคคลต้นแบบ ด้านการต.pdf
ขนาดไฟล์ 0.33 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนา 72 ปี กรมอนามัย

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
9.กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนา 72 ปี กรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.48 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กิจกรรมอนามัยปันสุข

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
8.กิจกรรมอนามัยปันสุข.pdf
ขนาดไฟล์ 0.50 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กิจกรรมรณรงค์ประหยัดพลังงานไฟฟ้า

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
7.กิจกรรมรณรงค์ประหยัดพลังงานไฟฟ้า.pdf
ขนาดไฟล์ 0.47 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กิจกรรม “ปฏิทินเก่าเราขอ”

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
6.กิจกรรม “ปฏิทินเก่าเราขอ”.pdf
ขนาดไฟล์ 0.38 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ (เก็บขยะ ทำความสะอาด)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
5.กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ (เก็บขยะ ทำความส.pdf
ขนาดไฟล์ 0.48 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กิจกรรมแต่งกายด้วยผ้าไทย (ทุกวันศุกร์)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
4.กิจกรรมแต่งกายด้วยผ้าไทย (ทุกวันศุกร์).pdf
ขนาดไฟล์ 0.48 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กิจกรรมการออกกำลังกาย (ทุกวันพฤหัสบดี)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
3.กิจกรรมการออกกำลังกาย (ทุกวันพฤหัสบดี).pdf
ขนาดไฟล์ 0.69 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ภายใต้วิถีพอเพียง (แบ่งบัน/แลกเปลี่ยนเมนูอาหารสุขภาพ)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
2.กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่.pdf
ขนาดไฟล์ 0.46 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
1.กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต.pdf
ขนาดไฟล์ 0.41 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย