คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | รายงานการประชุมประจำเดือน

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

รายงานการประชุมประจำเดือนสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2566

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานการประชุม สพด ครั้งที่ 5 (27 กพ 66) แก้ไข.pdf
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ครั้งที่ 2/2566

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานการประชุมเร่งรัดใช้เงิน สพด 66 ครั้งท.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประชุมประจำเดือนสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2566

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานการประชุม สพด ครั้งที่ 4 ( 7 กพ 66).docx.pdf
ขนาดไฟล์ 0.38 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประชุมประจำเดือนสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2566

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงาน กพร รอบ ธันวาคม 65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.41 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ครั้งที่ 1/2566

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานการประชุมเร่งรัดใช้เงิน สพด 66 วันที่.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงาน กพร รอบ พฤศจิกายน 65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.35 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประชุมติดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ เดือน กรกฎาคม 2565 วันที่ 1 สิงหาคม 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ติดตาม ครั้งที่ 10 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 4.95 MB
ดาวน์โหลด 98 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประชุมประจำเดือน สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ครั้งที่ 8 ประจำเดือนกรกฎาคม 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานการประชุม สพด ครั้ง ที่ 8 กค. 65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.40 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประชุมติดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ เดือน มิถุนายน 2565 วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ติดตาม ครั้งที่ 9 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 4.94 MB
ดาวน์โหลด 128 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประชุมติดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ เดือน พฤษภาคม 2565 วันที่ 30 พฤษภาคม 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ติดตาม ครั้งที่ 8 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 4.69 MB
ดาวน์โหลด 86 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประชุมประจำเดือน สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ครั้งที่ 7 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานการประชุม สพด ครั้ง ที่ 7 พค. 65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประชุมติดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ เดือน เมษายน 2565 วันที่ 2 พฤษภาคม 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ติดตาม ครั้งที่ 7 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 4.49 MB
ดาวน์โหลด 68 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย