คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | รายงานการประชุมประจำเดือน

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

รายงานการประชุมติดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ เดือน กรกฎาคม 2564 วันที่ 29 กรกฎาคม 2564

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ติดตาม ครั้งที่ 9 2564 ก.ค.64.pdf
ขนาดไฟล์ 2.98 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประชุม คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ครั้งที่ 4/2564

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานเร่งรัดเบิกจ่ายครั้งที่4.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การประชุมเพื่อหาแนวทางป้องกัน COVID-19 ในเด็กปฐมวัย ร่วมกับภาคีเครือข่าย

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
One-page-child-covid-แนวทาง-27-07-64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.50 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประชุมทบทวนการดำเนินงานตัวชี้วัดพัฒนาการเด็กในระบบ Health Data Center (HDC) ประจำปีงบประมาณ 2564

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สรุปรายงานการประชุมทบทวนการดำเนินงานตัว.pdf
ขนาดไฟล์ 0.74 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานสรุปผลการดำเนินงานการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานสรุปผลการดำเนินงานการเป็นองค์กรแห.pdf
ขนาดไฟล์ 0.45 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประชุมติดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ เดือน มิถุนายน 2564 วันที่ 25 มิถุนายน 2564

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ติดตาม ครั้งที่ 8 2564 มิ.ย.64.pdf
ขนาดไฟล์ 1.74 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประชุม คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ครั้งที่ 2/2564

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานการประชุมติดตามเร่งรัดงบประมาณ ครั.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประชุมติดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ เดือน พฤษภาคม 2564 วันที่ 25 พฤษภาคม 2564

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ติดตาม ครั้งที่ 7 2564 พ.ค.64.pdf
ขนาดไฟล์ 2.31 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประชุมติดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ เดือน เมษายน 2564 วันที่ 27 เมษายน 2564

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ติดตาม ครั้งที่ 6 2564 เม.ย.64.pdf
ขนาดไฟล์ 1.57 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประชุมติดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ เดือน มีนาคม 2564 วันที่ 22 มีนาคม 2564

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ติดตาม ครั้งที่ 5 2564 มี.ค.64.pdf
ขนาดไฟล์ 1.96 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ครั้งที่ 1/2564

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานการประชุมเร่งรัดใช้เงิน สพด 64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานกำกับติดตามตัวชี้วัดคำรับรองปฏิบัติราชการ ปี 2564 เดือนกุมภาพันธ์ 2564

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ติดตาม ครั้งที่ 4 2564 ก.พ.64.pdf
ขนาดไฟล์ 1.17 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย