คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | รายงานการประชุมประจำเดือน

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

การประชุมเพื่อหาแนวทางป้องกัน COVID-19 ในเด็กปฐมวัย ร่วมกับภาคีเครือข่าย

One-page-child-covid-แนวทาง-27-07-64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.50 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประชุมทบทวนการดำเนินงานตัวชี้วัดพัฒนาการเด็กในระบบ Health Data Center (HDC) ประจำปีงบประมาณ 2564

สรุปรายงานการประชุมทบทวนการดำเนินงานตัว.pdf
ขนาดไฟล์ 0.74 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานสรุปผลการดำเนินงานการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

รายงานสรุปผลการดำเนินงานการเป็นองค์กรแห.pdf
ขนาดไฟล์ 0.45 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประชุมติดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ เดือน มิถุนายน 2564 วันที่ 25 มิถุนายน 2564

ติดตาม ครั้งที่ 8 2564 มิ.ย.64.pdf
ขนาดไฟล์ 1.74 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประชุม คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ครั้งที่ 2/2564

รายงานการประชุมติดตามเร่งรัดงบประมาณ ครั.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประชุมติดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ เดือน พฤษภาคม 2564 วันที่ 25 พฤษภาคม 2564

ติดตาม ครั้งที่ 7 2564 พ.ค.64.pdf
ขนาดไฟล์ 2.31 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประชุมติดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ เดือน เมษายน 2564 วันที่ 27 เมษายน 2564

ติดตาม ครั้งที่ 6 2564 เม.ย.64.pdf
ขนาดไฟล์ 1.57 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประชุมติดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ เดือน มีนาคม 2564 วันที่ 22 มีนาคม 2564

ติดตาม ครั้งที่ 5 2564 มี.ค.64.pdf
ขนาดไฟล์ 1.96 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ครั้งที่ 1/2564

รายงานการประชุมเร่งรัดใช้เงิน สพด 64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานกำกับติดตามตัวชี้วัดคำรับรองปฏิบัติราชการ ปี 2564 เดือนกุมภาพันธ์ 2564

ติดตาม ครั้งที่ 4 2564 ก.พ.64.pdf
ขนาดไฟล์ 1.17 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันพั.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ (กพว.) สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

สรุปการประชุม กพว. สถาบัน ครั้งที่ 2 15-2-64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย