คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | รายงานการประชุมประจำเดือน

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

รายงานการประชุมติดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ เดือน มีนาคม 2564 วันที่ 22 มีนาคม 2564

ติดตาม ครั้งที่ 5 2564 มี.ค.64.pdf
ขนาดไฟล์ 1.96 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ครั้งที่ 1/2564

รายงานการประชุมเร่งรัดใช้เงิน สพด 64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานกำกับติดตามตัวชี้วัดคำรับรองปฏิบัติราชการ ปี 2564 เดือนกุมภาพันธ์ 2564

ติดตาม ครั้งที่ 4 2564 ก.พ.64.pdf
ขนาดไฟล์ 1.17 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันพั.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 74 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ (กพว.) สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

สรุปการประชุม กพว. สถาบัน ครั้งที่ 2 15-2-64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 66 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประชุมติดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ เดือนมกราคม 2564 วันที่ 22 มกราคม 2564

3.2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.35 MB
ดาวน์โหลด 82 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประชุมติดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ เดือน ธันวาคม 2563 วันที่ 25 ธันวาคม 2563

ติดตาม ครั้งที่ 2 2564 ธ.ค.63.pdf
ขนาดไฟล์ 0.88 MB
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประชุมติดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ เดือน ตุลาคม 2563 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563

ติดตาม ครั้งที่ 1 2564 พ.ย.63.pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 82 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประชุมคณะทำงานโครงการส่งเสริมคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 30 ธันวาคม 2563

รายงานการประชุมคณะทำงานโครงการส่งเสริมคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.20 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปผลจากแบบประเมินความพึงพอใจของโรงเรียนพ่อแม่

std_64_03.pdf
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจผู้ปกครองที่บุตรหลานมาใช้บริการปีการศึกษา 2563 (ศูนย์เด็กวัลลภ ไทยเหนือ)

std_64_02.pdf
ขนาดไฟล์ 0.54 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจผู้ปกครองที่บุตรหลานมาใช้บริการปีการศึกษา 2563 (สถานอนามัยเด็กกลาง)

std_64_01.pdf
ขนาดไฟล์ 0.50 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย