คุณกำลังมองหาอะไร?

 

 

งานวิชาการ กลุ่มศูนย์สาธิตสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

 

* ภาพข่าวกิจกรรมการประชุมเตรียมความร่วมมือด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 21 เม.ย.64

* รายงานการประชุมเตรียมความร่วมมือด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 21 เม.ย.64สรุปรายงานการประชุม 21 เมษายน 2564

ภาพข่าวกิจกรรม วันที่ 9-10 มีนาคม 2564 การตรวจสุขภาพฟันเด็กปฐมวัยและทาฟลูออไรด์วานิชเด็กปฐมวัย สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

แผนภูมิแสดงฟันผุจากการตรวจสุขภาพฟันเด็กปฐมวัย สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ของสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

* วิดีโอพัฒนาเด็กไทย สมวัย ฟันดี

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการส่งเสริมคุณภาพ สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ

 

ชุดความรู้ดูแลช่องปาก
-นิทานหนูจะกินอะไรดี
-นิทานเรื่อง อย่าลืมแปรงฟันก่อนนอน
-Roll up สุขภาพช่องปากแม่
-หลักสูตรอบรม อสม.เชี่ยวชาญ ด้านทันตสุขภาพ
-Roll up หนูน้อยฟันดี
-นิทานแย่แน่ ๆ ถ้าไม่มีฟัน
ฯลฯ นอกนี้ยังมีชุดความรู้อื่นอีกมากมายสามารถดาวโหลดตามลิงค์ที่อยู่ด้านล่างได้นะคะ
Link : https://drive.google.com/drive/folders/1WX-17ivSl_Nb5urRLRB9hgtvdcploovJ?usp=sharing
ที่มา: สำนักทันตสาธารณสุข
#สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ#สำนักทันตสาธารณสุข