คุณกำลังมองหาอะไร?

รุปรายงานเยี่ยมเสริมพลังงานพัฒนาการเด็กปฐมวัย

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

29.11.2563
4
0
แชร์
29
พฤศจิกายน
2563

สรุปรายงานเยี่ยมเสริมพลังงานพัฒนาการเด็กปฐมวัย

กิจกรรมเยี่ยมเสริมพลัง ปี 2562
กิจกรรมเยี่ยมเสริมพลัง ปี 2561
 
 
สรุปประเด็นการเยี่ยมเสริมพลังการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย DSPM ปีงบประมาณ 2561
 
 
กิจกรรมเยี่ยมเสริมพลัง ปี 2560
สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการการเยี่ยมเสริมพลังโครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กฯ ปีงบประมาณ 2560
 
 
 
กิจกรรมเยี่ยมเสริมพลัง ปี 2559
สรุปรายงานผลการเยี่ยมเสริมพลังผู้ปฏิบัติงานตามโครงการฯเพิ่มพูนทักษะ การใช้คู่มือการเฝ้าระวัง/ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM)และคู่มือประเมิน และส่งเสริมพัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยง (DAIM)

 

 

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน