คุณกำลังมองหาอะไร?

ทคัดย่อR2R สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ปี 2562

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

01.01.2513
34
0
แชร์
01
มกราคม
2513

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

5. การบอกลาขวดนมในวัยเตาะแตะ โดย นางสาวอนัญญา รักปัญญา นางสาวณิชกานต์ การสุข และนางนภาทิพย์ ทองอม.pdf
ขนาดไฟล์ 236KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. เทคนิคการสื่อสารทางบวกกับการสร้างแรงจูงใจในการรับประทานผัก ในเด็กปฐมวัย อายุ 2-3 ปี ในศูนย์เด็กเล็กวัลลภไทยเหนือ โดย นางภัคพีราพร สุขแก้ว และนางสาวอัญชลี ซัดเราะมาน.pdf
ขนาดไฟล์ 238KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. การกระตุ้นพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญาในเด็กปฐมวัย อายุ 2-3 ปี โดยใช้กิจกรรมร้อยสร้างรูป โดย นางสาวรัตนา สมใจ และนางสาวสุปัญญา กุญโสพล.pdf
ขนาดไฟล์ 247KB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. ผลการจัดชุดกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ภาวะโภชนาการสำหรับเด็กที่มีภาวะเสี่ยงและทุพโภชนาการ สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ โดย นางสาวรัศมีแสง นาคอ่อน.pdf
ขนาดไฟล์ 252KB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1. กิจกรรมปลูกข้าวเพื่อปรับทัศนคติให้เด็กเห็นคุณค่าของข้าวในเด็กปฐมวัยกลุ่มอายุ 2-3 ปี สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ โดย นางสาว สิริมา พาลา และนางสาวเบญญา ป้อมสะแก.pdf
ขนาดไฟล์ 81KB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน