คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2559

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2559

รอบ 6 เดือน.docx
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รอบ 9 เดือน.docx
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รอบ 12 เดือน.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารประกอบตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ 1.1.zip
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดที่ 1.2.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดที่ 2.1.rar
ขนาดไฟล์ 0.55 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดที่ 4.3.rar
ขนาดไฟล์ 28.08 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดที่ 4.4.rar
ขนาดไฟล์ 28.08 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดที่ 4.5.rar
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายละเอียดคำรับรองการปฏิบัติราชการ.rar
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย