คุณกำลังมองหาอะไร?

วิ

ดีโอคลิป

กรมอนามัย อัพเดท รวบรวมสื่อมัลติมีเดียเพื่อประชาชน

16.01.2566
275
0
แชร์
คลิปที่ 1 ทักษะการสื่อสารตัวอย่างการแจ้งผลการประเมินพัฒนาการ ให้แก่พ่อแม่ผู้ปกครอง กรณีที่ 1 เด็กมีพัฒนาการสมวัย

คลิปที่ 1 ทักษะการสื่อสารตัวอย่างการแจ้งผลการประเมินพัฒนาการ ให้แก่พ่อแม่ผู้ปกครอง กรณีที่ 1 เด็กมีพัฒนาการสมวัย

วิดิโอคลิปที่เกี่ยวข้อง