คุณกำลังมองหาอะไร?

วิ

ดีโอคลิป

กรมอนามัย อัพเดท รวบรวมสื่อมัลติมีเดียเพื่อประชาชน

16.01.2566
60
0
แชร์
คลิปที่ 4 ทักษะการสื่อสารตัวอย่างการแจ้งผลการประเมินพัฒนาการ ให้แก่พ่อแม่ผู้ปกครอง กรณีที่ 4 เด็กมีพัฒนาการล่าช้าต้องส่งต่อ

คลิปที่ 4 ทักษะการสื่อสารตัวอย่างการแจ้งผลการประเมินพัฒนาการ ให้แก่พ่อแม่ผู้ปกครอง กรณีที่ 4 เด็กมีพัฒนาการล่าช้าต้องส่งต่อ

วิดิโอคลิปที่เกี่ยวข้อง