คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | รายงานการประชุมประจำเดือน

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

รายงานการประชุมประจำเดือน สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2565 (เดือน มกราคม 2565) วันที่ 7 มกราคม 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานการประชุม สพด ครั้ง ที่ 3 มค. 65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.44 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประชุมติดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ เดือน ธันวาคม 2564 วันที่ 5 มกราคม 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ติดตาม ครั้งที่ 3 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 1.73 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประชุมประจำเดือนธันวาคม 2564 ครั้งที่ 2 สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานการประชุม สพด ครั้ง ที่ 2 ธค. 64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.80 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประชุมติดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ เดือน พฤศจิกายน 2564 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ติดตาม ครั้งที่ 2 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 1.69 MB
ดาวน์โหลด 96 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประชุมติดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ เดือน ตุลาคม 2564

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ติดตาม ครั้งที่ 1 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 1 ตุลาคม 2564

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานการประชุม สพด ครั้ง ที่ 1 ตค. 64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.74 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประชุมติดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ เดือน กรกฎาคม 2564 วันที่ 29 กรกฎาคม 2564

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ติดตาม ครั้งที่ 9 2564 ก.ค.64.pdf
ขนาดไฟล์ 2.98 MB
ดาวน์โหลด 183 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประชุม คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ครั้งที่ 4/2564

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานเร่งรัดเบิกจ่ายครั้งที่4.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การประชุมเพื่อหาแนวทางป้องกัน COVID-19 ในเด็กปฐมวัย ร่วมกับภาคีเครือข่าย

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
One-page-child-covid-แนวทาง-27-07-64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.50 MB
ดาวน์โหลด 71 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประชุมทบทวนการดำเนินงานตัวชี้วัดพัฒนาการเด็กในระบบ Health Data Center (HDC) ประจำปีงบประมาณ 2564

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สรุปรายงานการประชุมทบทวนการดำเนินงานตัว.pdf
ขนาดไฟล์ 0.74 MB
ดาวน์โหลด 78 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานสรุปผลการดำเนินงานการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานสรุปผลการดำเนินงานการเป็นองค์กรแห.pdf
ขนาดไฟล์ 0.45 MB
ดาวน์โหลด 129 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประชุมติดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ เดือน มิถุนายน 2564 วันที่ 25 มิถุนายน 2564

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ติดตาม ครั้งที่ 8 2564 มิ.ย.64.pdf
ขนาดไฟล์ 1.74 MB
ดาวน์โหลด 73 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย