คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | การส่งเสริมคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ (4D)

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

2.คู่มือการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ปี พ.ศ. 2560

4.2 องค์ความรู้ด้านการจัดการอาคารสถานที่ ห้องน้ำ และห้องส้วม
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
2. คู่มือการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน (1).pdf
ขนาดไฟล์ 10.55 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

1.มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2562

4.2 องค์ความรู้ด้านการจัดการอาคารสถานที่ ห้องน้ำ และห้องส้วม
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
1. มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (1).pdf
ขนาดไฟล์ 8.49 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

9. แนวปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา ปี พ.ศ. 2564

4.1 การป้องกันและควบคุมโรคในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
9.Covid-19 Final Update(1).pdf
ขนาดไฟล์ 11.50 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

8. แนวทางการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในศูนย์เด็กเล็ก (สำหรับครูผู้ดูแลเด็ก) ปี พ.ศ. 2562

4.1 การป้องกันและควบคุมโรคในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
8.แนวทางการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในศุนย์เด็กเล็ก (สำหรับครูผู้ดูแลเด็ก) (1).pdf
ขนาดไฟล์ 4.64 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

7. คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 ปี พ.ศ. 2563

4.1 การป้องกันและควบคุมโรคในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
7.คู่มือการปฎิบติสำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 (1).pdf
ขนาดไฟล์ 1.96 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

6. ตัวอย่างแบบบันทึกปัญหาและการดูแลเบื้องต้น (สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2562)

4.1 การป้องกันและควบคุมโรคในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
6.แบบบันทึกปัญหาสุขภาพและการดูแลเบื้องต้น (1).docx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

5. ตัวอย่างแบบคัดกรองอาการป่วยรายห้องเรียน (สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2562)

4.1 การป้องกันและควบคุมโรคในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
5.แบบคัดกรองอาการป่วยรายห้องเรียน (1).xlsx
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

4. ตัวอย่างแบบบันทึกการบาดเจ็บรายบุคคล (สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2562)

4.1 การป้องกันและควบคุมโรคในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
4. แบบบันทึกการบาดเจ็บรายบุคคล (1).docx
ขนาดไฟล์ 1.54 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

3. ตัวอย่างแบบบันทึกการได้รับวัคซีน (สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ปี พ.ศ.2562)

4.1 การป้องกันและควบคุมโรคในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
3.แบบบันทึกการได้รับวัคซีน (1).docx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

2. ตัวอย่างแบบตรวจสุขภาพประจำปี (สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ปี พ.ศ.2562)

4.1 การป้องกันและควบคุมโรคในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
2. แบบบันทึกการตรวจสุขภาพประจำปี (1).docx
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

1. ตัวอย่างแบบบันทึกการตรวจความสะอาดของร่างกายประจำวัน (สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2562)

4.1 การป้องกันและควบคุมโรคในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
1. แบบบันทึกการตรวจความสะอาดของร่างกายประจำวัน (1).docx
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

7. คู่มือครูผู้ดูแลเด็ก และครูพี่เลี้ยงในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัย ปี พ.ศ.2556

3.สุขภาพช่องปากและฟัน (Dental)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
7. คู่มือคร ผู้ดูแลเด็กในการจัดกิจกรรม.pdf
ขนาดไฟล์ 12.44 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย