คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | การส่งเสริมคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ (4D)

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

4. ตัวอย่าง แบบรายงานผลการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) และแนวทางการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยสำหรับ พ่อ แม่ หรือผู้ดูแลเด็ก (สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ พ.ศ. 2562)

2.ด้านพัฒนาการและการเล่น (Development and Play)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
4. ตัวอย่างแบบรายงานผลการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 155 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

3. ทักษะการสื่อสาร : การแจ้งผลการประเมินพัฒนาการของลูกให้กับพ่อแม่ ผู้ปกครอง ปี พ.ศ.2561

2.ด้านพัฒนาการและการเล่น (Development and Play)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
3.ทักษะการสื่อสาร การแจ้งผลการประเมินพัฒนาการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.48 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

2. แนวทางการอบรมเลี้ยงดูส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี พ.ศ.2561

2.ด้านพัฒนาการและการเล่น (Development and Play)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
2. แนวทางการอบรมเลี้ยงดู.pdf
ขนาดไฟล์ 11.61 MB
ดาวน์โหลด 145 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

1. คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย : DSPM ปี พ.ศ.2564

2.ด้านพัฒนาการและการเล่น (Development and Play)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
1. DSPM.pdf
ขนาดไฟล์ 17.09 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

6. ตำรับอาหารสำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย อายุ 1-5 ปี ปี พ.ศ. 2564

1.ด้านการเจริญเติบโตและโภชนาการของเด็กปฐมวัย (Diet)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
6. ตำรับอาหารสำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย อายุ.pdf
ขนาดไฟล์ 21.99 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

5. ตัวอย่างแบบบันทึกภาวะโภชนาการของเด็กในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย มาตรฐานชาติฯ ปี พ.ศ.2562

1.ด้านการเจริญเติบโตและโภชนาการของเด็กปฐมวัย (Diet)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
5.แบบบันทุกภาวะโภชนาการ.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 1739 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

4. คุณลักษณะมาตรฐานเครื่องชั่งน้ำหนัก เครื่องวัดความยาวหรือวัดส่วนสูงของเด็กอายุ 0 – 5 ปี ปี พ.ศ. 2564

1.ด้านการเจริญเติบโตและโภชนาการของเด็กปฐมวัย (Diet)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
4. คุณลักษณะมาตรฐานเครื่องชั่งน้ำหนัก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.50 MB
ดาวน์โหลด 76 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

3. กราฟการเจริญเติบโตของเด็กอายุ 0 – 5 ปี เพศชายและเพศหญิง ของกรมอนามัย กรมอนามัย ชุดใหม่ ปี พ.ศ. 2563 (และประยุกต์จากองค์การอนามัยโลก)

1.ด้านการเจริญเติบโตและโภชนาการของเด็กปฐมวัย (Diet)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
3.กราฟการเจริญเติบโติของเด็กอายุ0-5 ปี.pdf
ขนาดไฟล์ 5.54 MB
ดาวน์โหลด 5302 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

2. แนวทางการจัดอาหารบริบาลน้ำและสร้างสุขภาวะที่ดีในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ปี พ.ศ. 2562

1.ด้านการเจริญเติบโตและโภชนาการของเด็กปฐมวัย (Diet)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
2. UNICEF Nutrition and Hygiene Guideline 2019 (1).pdf
ขนาดไฟล์ 4.48 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

1. มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2562

1.ด้านการเจริญเติบโตและโภชนาการของเด็กปฐมวัย (Diet)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
1. มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (1).pdf
ขนาดไฟล์ 8.49 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย