คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | การส่งเสริมคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ (4D)

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

8. คู่มือการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย เพื่อเด็กไทยสุขภาพดี ปี พ.ศ.2564

4.3 จัดการระบบสุขาภิบาลที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมสถานที่ปรุง ประกอบอาหาร น้ำดื่มน้ำใช้ กำจัดขยะสิ่งปฏิกูล และพาหะนำโรค
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
8.คู่มือการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานพ.pdf
ขนาดไฟล์ 27.19 MB
ดาวน์โหลด 102 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

7. แนวทางการจัดการคุณภาพน้ำบริโภคโรงเรียนถิ่นทุรกันดาร

4.3 จัดการระบบสุขาภิบาลที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมสถานที่ปรุง ประกอบอาหาร น้ำดื่มน้ำใช้ กำจัดขยะสิ่งปฏิกูล และพาหะนำโรค
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
7.คู่มือแนวทางการจัดการคุณภาพน้ำบริโภค โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร.pdf
ขนาดไฟล์ 4.39 MB
ดาวน์โหลด 129 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

6. แบบตรวจมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร “สถานที่จำหน่ายอาหาร” (ตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561)

4.3 จัดการระบบสุขาภิบาลที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมสถานที่ปรุง ประกอบอาหาร น้ำดื่มน้ำใช้ กำจัดขยะสิ่งปฏิกูล และพาหะนำโรค
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
6. แบบตรวจมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร ตามกฎกระทรว.pdf
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 85 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

5.คู่มือการดำเนินงานสุขาภิบาลอาหาร “สถานที่จำหน่ายอาหาร” ตามบทบัญญัติของกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561

4.3 จัดการระบบสุขาภิบาลที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมสถานที่ปรุง ประกอบอาหาร น้ำดื่มน้ำใช้ กำจัดขยะสิ่งปฏิกูล และพาหะนำโรค
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
5.คู่มือการดำเนินงานสุขภิบาลอาหาร สถานที่จำหน่ายอาหาร.PDF
ขนาดไฟล์ 11.08 MB
ดาวน์โหลด 87 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

4.ตัวอย่างแบบฟอร์มการสำรวจลูกน้ำยุงลาย (สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ปี พ.ศ.2562)

4.3 จัดการระบบสุขาภิบาลที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมสถานที่ปรุง ประกอบอาหาร น้ำดื่มน้ำใช้ กำจัดขยะสิ่งปฏิกูล และพาหะนำโรค
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
4. แบบรายงานผลการสำรวจลูกน้ำยุงลาย (1).xls
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 10128 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

3.แนวทางการจัดการอาหารบริบาลน้ำและสร้างสุขภาวะที่ดีในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ปี พ.ศ.2562

4.3 จัดการระบบสุขาภิบาลที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมสถานที่ปรุง ประกอบอาหาร น้ำดื่มน้ำใช้ กำจัดขยะสิ่งปฏิกูล และพาหะนำโรค
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
3. UNICEF Nutrition and Hygiene Guideline 2019 (1).pdf
ขนาดไฟล์ 4.48 MB
ดาวน์โหลด 273 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

2.คู่มือการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ปี พ.ศ. 2560

4.3 จัดการระบบสุขาภิบาลที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมสถานที่ปรุง ประกอบอาหาร น้ำดื่มน้ำใช้ กำจัดขยะสิ่งปฏิกูล และพาหะนำโรค
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
2.คู่มือการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน (1).pdf
ขนาดไฟล์ 10.55 MB
ดาวน์โหลด 3691 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

1.มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2562

4.3 จัดการระบบสุขาภิบาลที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมสถานที่ปรุง ประกอบอาหาร น้ำดื่มน้ำใช้ กำจัดขยะสิ่งปฏิกูล และพาหะนำโรค
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
1. มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (1).pdf
ขนาดไฟล์ 8.49 MB
ดาวน์โหลด 68 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

6.คู่มือการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย เพื่อเด็กไทยสุขภาพดี (สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ. 2564)

4.2 องค์ความรู้ด้านการจัดการอาคารสถานที่ ห้องน้ำ และห้องส้วม
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
6.คู่มือการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในสพด.pdf
ขนาดไฟล์ 27.19 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

5.ตัวอย่างแผนการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพการใช้ส้วมอย่างถูกต้องสำหรับเด็กปฐมวัย(สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2562)

4.2 องค์ความรู้ด้านการจัดการอาคารสถานที่ ห้องน้ำ และห้องส้วม
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
5.หน่วยร่างกายของฉัน1 (1).docx
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

4.ตัวอย่างแบบบันทึกตารางการทำความสะอาดและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจำวัน (สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2562)

4.2 องค์ความรู้ด้านการจัดการอาคารสถานที่ ห้องน้ำ และห้องส้วม
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
4. แบบบันทึกตารางการทำความสะอาดและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจำวัน (1).docx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 1168 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

3.แนวทางการจัดการอาหารบริบาลน้ำและสร้างสุขภาวะที่ดีในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ปี พ.ศ.2562

4.2 องค์ความรู้ด้านการจัดการอาคารสถานที่ ห้องน้ำ และห้องส้วม
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
3. UNICEF Nutrition and Hygiene Guideline 2019 (1).pdf
ขนาดไฟล์ 4.48 MB
ดาวน์โหลด 136 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย