คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | การส่งเสริมคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ (4D)

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

6. คู่มือแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัย(ANCคุณภาพ WCC คุณภาพ ศพด.คุณภาพ) ปี พ.ศ.2556

3.สุขภาพช่องปากและฟัน (Dental)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
6. คู่มือเเนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพช่องปาก.pdf
ขนาดไฟล์ 21.57 MB
ดาวน์โหลด 115 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

5. ตัวอย่างแบบบันทึกการตรวจฟันโดยทันตบุคลากร (สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ปี พ.ศ.2562)

3.สุขภาพช่องปากและฟัน (Dental)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
5. ตัวอย่างแบบบันทึกกการตรวจฟัน โดยทันตบุคลากร (2).jpg
ขนาดไฟล์ 0.54 MB
ดาวน์โหลด 90 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

4. ตัวอย่างแบบบันทึกการตรวจความสะอาดของร่างกายประจำวัน (สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ปี พ.ศ.2562)

3.สุขภาพช่องปากและฟัน (Dental)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
4. ตัวอย่างแบบบันทึกการตรวจความสะอาดของร่างกายประจำวัน.docx (1).pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 744 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

3. โปสเตอร์การใช้ยาสีฟันในเด็ก ปี พ.ศ. 2560

3.สุขภาพช่องปากและฟัน (Dental)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
3. โปรสเตอร์การใช้ยาสีฟันในเด็ก.pdf
ขนาดไฟล์ 6.38 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

2. โปสเตอร์การดูแลช่องปาก เริ่มได้ตั้งแต่แรกเกิด ปี พ.ศ. 2560

3.สุขภาพช่องปากและฟัน (Dental)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
2. โปสเตอร์การดูแลช่องปากเริ่มได้ตั้งแต่แรกเกิด.pdf
ขนาดไฟล์ 1.29 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

1. แนวทางการจัดการอาหารบริบาลน้ำและสร้างสุขภาวะที่ดีในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ปี พ.ศ.2562

3.สุขภาพช่องปากและฟัน (Dental)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
1. UNICEF Nutrition and Hygiene Guideline 2019.pdf
ขนาดไฟล์ 4.48 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

10. แบบประเมินของเล่นเพื่อความปลอดภัย (มาตรฐานชาติฯ ปี พ.ศ.2562)

2.ด้านพัฒนาการและการเล่น (Development and Play)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
10. แบบบันทึกผลิตภัณฑ์ ของเล่น ของใช้อันตราย.docx.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 966 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

9. แบบคัดกรองความเสี่ยงของพื้นที่เล่น/สนามเด็กเล่น (มาตรฐานชาติฯ ปี พ.ศ.2562

2.ด้านพัฒนาการและการเล่น (Development and Play)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
9.แบบคัดกรองความเสี่ยงสนามเด็กเล่น (ล่าสุด).docx.pdf
ขนาดไฟล์ 0.79 MB
ดาวน์โหลด 2306 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

8. การพัฒนาผู้อำนวยการเล่น (play worker) เพื่อส่งเสริมพัฒนาการและทักษะเด็กปฐมวัยด้วยการเรียนรู้แบบออนไลน์ ปี พ.ศ. 2562

2.ด้านพัฒนาการและการเล่น (Development and Play)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
8.E- learning playworker(1).doc.pdf
ขนาดไฟล์ 2.89 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

7. ข้อแนะนำการส่งเสริมกิจกรรมทางกายการลดพฤติกรรมเนือยนิ่งและการนอนหลับ สำหรับเด็กปฐมวัย (แรกเกิด-5ปี) ปี พ.ศ. 2560

2.ด้านพัฒนาการและการเล่น (Development and Play)

6. คู่มือผู้อำนวยการเล่น (PLAY WORKER) เด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก ปี พ.ศ. 2562

2.ด้านพัฒนาการและการเล่น (Development and Play)

5.หลักสูตรการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย: DSPM ปี พ.ศ.2564

2.ด้านพัฒนาการและการเล่น (Development and Play)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
5.คู่มือการใช้งาน e-learning สำหรับผู้เรียน (ปฏิบัติ+ทฤษฎี) 25-2-64.pdf
ขนาดไฟล์ 2.79 MB
ดาวน์โหลด 80 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย